Sådan kan jeg hjælpe

Individuelt og i din virksomhed

Lederudvikling

 

At være leder er et personligt valg. Som leder har du konkret valgt at påtage dig ansvar for andre og forretningen, at gå forrest og eksponere dig selv og dine kompetencer. De mest værdifulde og effektfulde værktøjer til at forvalte det ansvar, er placeret dybt i dig. Man kan helt enkelt sige, at dine grundlæggende værdier er det indre kompas for dine handlinger. Problemer opstår typisk, når du ikke aktivt benytter dig af dette kompas, men blot fokuserer på leverancer og dag-til-dag-krav fra forretningen. Eller når der er konflikter mellem det du bliver bedt om og det, du tror på er etisk forsvarligt.

Ledelse handler i høj grad om forvaltning af relationer. Øgede krav til videndeling, håndtering af forandringsprocesser og øget kompleksitet sætter fokus på kvaliteten af relationer i organisationer. Hvad enten udfordringen er at skabe en ny organisationsstruktur, -strategi eller samarbejdsform, eller at forstå og forankre en allerede eksisterende kultur i organisationen, ligger de fleste ressourcer i udvikling af de menneskelige relationer og i evnen til at få alle aktørers fulde potentiale i spil. Derfor spiller udvikling af kommunikative- og emotionelle kompetencer en betydelig rolle.

Lederudvikling kan bestå af flere komponenter såsom coaching, sparring, rådgivning, supervision og endelig programmer der kombinerer flere af tilgangene samt inddrager medarbejdere og chefer i 360 graders evalueringer.

Ambitiøst lederskab

Begrebet ambitiøst lederskab rummer min tilgang til hvordan jeg hjælper ledere med at udleve godt lederskab. En ambitiøs leder kender og forstår hvordan egen personlighed er grundlæggende for hvordan man lever sit lederskab og hvilken effekt det har i organisationen. Når jeg designer programmer til virksomheder og organisationer, inviterer jeg typisk andre fagligt stærke samarbejdspartnere ind for at styrke processen. Sammen understøtter vi både personen og forretningen.

I samarbejde med ledelsesteams og/eller ledelsen af forretningsenheder eller afdelinger og HR- organisationen, designer vi de bedst egnede indsatser og støtter implementeringen.Typisk bygget op i et miks af individuel rådgivning, relevante test og et ledelsesakademi, der gør alle ledergrupper stærkere. Jeg tror på, at det skal være skræddersyet til den enkelte og organisationen – og at det ikke behøver være hverken svært eller tidsrøvende. 

Vil du høre mere...?

terapi

At beslutte sig for at gå i terapi kan være det første vigtige skridt til at forandre noget i livet, der ikke fungerer som du ønsker. Terapi er en veldokumenteret vej til at skabe indsigt og handlekraft via større selvindsigt og selvforståelse.

Et terapiforløb kan skabe livsværdi og trivsel, balance og hjælpe dig med at finde vej. Meget ofte tilbage til noget fundamentalt. Andre gange til noget helt nyt.

I terapien arbejder vi for, at du finder energi og motivation til at acceptere, bearbejde eller forandre den situation, du ikke længere oplever giver dig mening. Med andre ord kan man sige, at vi arbejder hen imod, at du tager ansvar for det valg, du ønsker at træffe.
Min terapeutiske grundindstilling er, at ethvert menneske har potentialet til at finde den vej der kan bringe ham eller hende til balance og trivsel i livet.
Terapi kan også være en vej til personlig udvikling, uden at tage afsæt i en egentlig akut problemstilling. Blot drevet af lyst til at blive klogere på sig selv og sin måde at være i verden.

Muligheder for terapi

Jeg tilbyder både individuel terapi og parterapi.
Jeg arbejder ud fra en eksistentiel fænomenologisk tilgang til terapi, hvilket betyder at de fleste problemstillinger kan behandles. Jeg er ikke specialist i særlige problemstillinger. Tværtimod er jeg optaget af at hjælpe mine klienter til at leve i overensstemmelse med deres egen overbevisning og etik.

Terapi er et vigtigt skridt mod balance

Måske er det første gang du skal bruge en terapeut eller en udenforstående samtalepartner. Måske har du god erfaring allerede. For mange kan det være en svær beslutning at spørge om hjælp til at komme videre i sit liv.
At være kørt fast i en situation er slet ikke så ualmindeligt som nogle tror. Alligevel kan det opleves skamfuldt, så det trækker ud med at komme i gang. Det at du er motiveret for at få det bedre, er den grundlæggende drivkraft. Men jeg ved, at mange har forbehold eller er nervøse for at kontakte en terapeut. Det er helt almindeligt.

At finde den rette terapeut

Det terapeutiske arbejde er afhængigt af et godt samarbejde. Både du som klient og jeg som terapeut, skal være engagerede i opgaven og finde samarbejdet værdifuldt. Spørg derfor mere ind til hvordan vi kommer til at arbejde og hvad mit fundament er.

Jeg tilbyder altid en telefonisk afklarende samtale inden du beslutter dig for at booke en aftale. Så tøv ikke med at ringe. Eller brug kontaktformularen. Så kontakter jeg dig!

 

Bæredygtigt liv

Mange af mine klienter og kunder er i så meget ubalance kropsligt og mentalt, at det giver rigtig god mening at tale med kroppen i stedet for intellektet. Måske har deres tilstand endda frembragt kropslige såvel som mentale smerter.

Som uddannet yogalærer kan jeg inddrage yoga i mit arbejde med personlig udvikling. Både stillinger, åndedrætsøvelser, meditation og afspænding kan være et godt supplement til den eksistentielle samtale. Her kan du blive klogere på de elementer jeg kan inddrage.

Meditation

Når du mediterer, falder dit nervesystem til ro. Meditationen aktiverer dit parasympatiske nervesystem. Det er den del af nervesystemet, der beroliger og signalerer til kroppen, at der ingen fare er. Når det sker, falder din hjertefrekvens og dit blodtryk. Åndedræt og puls bliver roligere. Du bliver bedre til at håndtere det pres, du bliver udsat for i dit job, i dit familieliv og du lærer at abstrahere fra forstyrrende tanker. Meditation ændrer balancen mellem signalstofferne i hjernen, så den udskiller større mængder af hormonet dopamin, der virker opløftende. Samtidig skruer det ned for stresshormonerne. Derfor har meditation ofte en gavnlig effekt på uro, angst og depression.

Åndedrætsarbejde

Åndedrætsarbejde er et middel til at skabe følelsesmæssig balance og helbredelse. Du skaber kontakt til dybere og finere følelsestilstande og skaber en årvågenhed, der fremmer klarhed. Du vil opleve at kunne berolige ophidsede tilstande i kroppen og du vil mærke en forbedring af kroppens vitalitet.
Videnskabelig forskning i åndedrætsprocessen har vist, at kvaliteten af åndedrættet har dramatiske fysiske såvel som psykiske konsekvenser. Gennem langsom, rytmisk vejrtrækning, som udnytter mellemgulvsbevægelsen, kan du øge din afspændingsreaktion, nedsætte niveauerne for stofskifte og blodsukker, sænke hjerteaktionen, reducere muskelspændinger, træthed og smerte. På det mere psykiske niveau er det vist, at god åndedrætskvalitet øger mental årvågenhed, selvtillid og følelsesmæssig stabilitet.

Ned i gear – op i energi. Lyder det som en selvmodsigelse?

Det er sådan med meditation og åndedrætstræning, at det virker på kroppen som opladning af et dødt eller fladt batteri. Du bliver med tiden i stand til at slippe tankemylder og stress, og giver dig selv plads til at mærke og opleve, hvad du egentlig kan og vil. Du vil få en bedre fornemmelse for din krop og dens signaler, og derfor blive i stand til at tøjle tanker, uro og stress.

Restorativ yoga

Restorativ yoga er en meget blid form for yoga og bliver af den årsag også kaldet terapeutisk yoga. Du bliver lagt i fuldt støttede stillinger, der understøtter netop dit behov. Du ligger mellem 6 – 10 minutter i hver stilling.

Den beroligende og blide tilgang til kroppen og sindet, giver en mærkbar effekt på et overbelastet sind og en anspændt krop. Det er en oase, hvor hele systemet kan restituere og nulstille.
Du vil opleve mere mentalt overskud, balance i nervesystemet og i den følelsesmæssige krop. Og i livet generelt. Jeg fører dig også igennem en let åndedrætstræning, evt. en meditation og afslutter med en afspænding.

Jeg tilbyder sessioner med restorativ yoga – kontakt mig for at høre mere.

Vil du høre mere...?

coaching

 

Et coachingforløb er et individuelt tilrettelagt udviklingsforløb, der tager afsæt der, hvor udfordringen befinder sig. Coaching adskiller sig fra terapi ved at være mere specifikt rettet imod et allerede defineret problem eller et forandrings- eller udviklingsønske. Fokus er typisk rettet imod handlekraft og fagpersonlige mål.

Et coachingforløb hos mig

I et coachingforløb får du et refleksionsrum, hvor vi typisk samskaber flere udfaldsrum, du kan arbejde videre med. Der er fokus på fremdrift og jeg vil udfordre dig.
Coaching vælges ofte i forbindelse med arbejdsrelaterede udfordringer. Både ledere og medarbejdere oplever stort udbytte af coaching, ligesom et coachingforløb kan understøtte en virksomheds samlede forandringsproces.

Executive coaching

Mange ledere er under voldsomt pres. De oplever en travl hverdag med stigende krav til at handle hurtigt, menneskeligt indsigtsfuldt og med kirurgisk præcision. De beretter, at de kontinuerligt havner i situationer, der kalder på både stor personlig indsigt og integritet, samt faglig og forretningsmæssig intelligens.

Hvem hjælper jeg

Jeg har arbejdet med executive coaching siden 2006 og kender selv ledelsesrollen gennem 14 år som leder med op til 40 medarbejdere i reference og som konsulent/rådgiver. Det betragter mine kunder som en stor fordel. Jeg har både top- og mellemledere og selvstændige i coaching.
Mine kunder bruger typisk coaching ved ledelsesudfordringer, ved karriereskift og ved forandringssituationer, der påvirker deres egen og andres trivsel og handlingsrum.

Personlighedstest i forbindelse med coaching

I forbindelse med executive coaching, inddrager jeg ofte personlighedstesten NEO-PI-3. Testen giver os et fælles afsæt og indblik i dine præferencer. Med testen som udgangspunkt kan du få et nyt perspektiv på dig selv, dine handlemønstre og dine evner til relationsdannelse. I det refleksive samtalerum, kan vi tale om de forskellige aspekter af din personlighed, der måske udfordrer dig i din situation lige nu.

Jeg har testet mere end 400 mennesker de sidste 10 år.

Vil du høre mere...?

Procesfacilitering

 

Jeg tilbyder at specialdesigne og facilitere dialogiske processer.  Et dialogisk procesdesign skal sikre en samtalesituation med og mellem deltagerne.
Gennem tiden har jeg designet processer for bl.a. IKEA, Nordea, Danske Bank, Hafnia Tankers, flere kommuner, CopenhagenBusinessSchool, og flere kreative bureauer. Jeg har endvidere designet processer som del af aktionsforskningsprojeker og udarbejdet flere undervisningsprogrammer. Fokus i virksomheder er ofte kommunikation, relationsarbejde, ledelse og forandringsprocesser samt trivsel og balance.

Du får assistance til jeres udfordringer

At facilitere betyder egentlig ’at lette’. Og det er hvad jeg typisk bidrager med. Jeg sørger for at lette processen, så deltagerne kan forholde sig til indholdet. Med min faglige processuelle lydhørhed, som handler om både relations- og procesrefleksivitet, styrer jeg sikkert igennem, ofte oprørte, vande. Fokus holdes på at tjene det formål, der er sat for processen og som er kendt af deltagerne.

Mit procesdesign

Når jeg designer processer, opbygger jeg dem efter en grundig analyse af de aktuelle behov og ud fra min forståelse af de særlige udfordringer eller forandringsønsker I har. Processerne designes til at imødekomme deltagernes kompetencer og aktuelle situation og til at møde de behov for variation og energi, som lige præcis jeres situation og sammensætning kalder på.

Et team af eksperter

Når opgaven kræver det, inddrager jeg andre konsulenter og fagpersoner, der supplerer min ekspertise.

klik her for VIDEN, INDSIGT OG REFLEKSION

Vil du høre mere?

Kontakt

Du er velkommen til at ringe til mig på 3027 4709 eller sende en mail på hb@helleborglum.dk
Afbestilling af individuelle samtaler skal gives senest 24 timer før. Ved senere afbud betales fuld pris.

Mødeadresse: Vestergade 18 C, 2 sal, 1456 København K.
Telefon nr.: +4530274709
CVR 33301278